DNS מדריך לשנות שרת ולתקן שגיאות גישה לאתרים ב

Avi Parshan
3 min readJul 22, 2022

המדריך עבור Windows בלבד.

בכל מקום שבו נעשה במסמך שימוש בלשון זכר או נקבה, הכוונה היא גם למגדר השני.

רק לדוגמה אני משתמש באתר של levnet.jct.ac.il — פורלטל פנימי לסטודנטים במכון. אם נתקעת בבעיה באתר אחר — יש להשתמש במדריך הזאת אבל בכל מקום שרשמתי את האתר השזאת — פשוט להחליף את השם של האתר. לפני הבדיקה זאת יש לנסות לגשת לארתים אחרים בארת וגם בחו”ל, וגם לוודא שלא קיים השבתת רשת או אתר.

זאת מדריך שקשור לבעיות DNS מצד של ה Client (המחשב שלך) ולא יתקן בעיות שקיים בצד של ה Server (האתר המבוקש).

בנוסף, יש לנסות לגשת לאתר המבוקש ממכשיר אחר, דפדפן אחר, ברשת הסולור שלך, בנוסף לאתחל את המחשב שלך מחדש וגם את הראוטר הביתי שלך. אלו דברים ממש חשובים ועשיום לטלפל

ללחוץ על כפתור Windows חלונות בו זמנית עם כפתור r.

2) עכשיו יש לרשום CMD ואז ללחוץ על OK או כפתור Enter

בתוך CMD , לכתוב nslookup levnet.jct.ac.il

זאת רק בדיקת DNS, זה שולח בקשה לשרת ומחזיר תשובה וכתובת IP עם קיים שקשור לאתר שרשמנו (levnet.jct.ac.il)

ואז יופעיה משהו דומה לזה אם זה כן מצליח לגשת באופן חלקי — DNS נכשל אבל קיים כבר את המידע שנדרש וזה עבד אצלי.

אם לא קיים שגיאות באתר בכלל, יופיע משהו דומה לזה:

זה הצליח למצוא את האתר והחזיר כתובת IP כדי לגשת עליו.

אז יש בעיה לגשת לאתר הספיציפי הזה בחלק של הDNS ותקשורתית. קודם כל, המחשב שלך שולח בקשה לשרת ה DNS עם השם של האתר (levnet.jct.ac.il) והשרת אמור להחליף את זה לכתובת IP שמתאים. במקרה שלנו ,אין לשרת הDNS מידע על האתר של האתר.

3) פתרון מהיר שעובד בדרך כלל זה לכתוב ipconfig /flushdns ב CMD. ואז שוב לנסות nslookup levnet.jct.ac.il.

עכשיו יש לנסות שוב לגשת לאתר המבוקש דרך הדפדפן. flushdns מוחק את המידע המטמון של ה dns במחשב שלך, ואז הפעם הבאה שתנסה לגשת לאתר זה חייב לשלוח את הבקשה מחדש.

אם עדיין לא עובד, אפשר לשנות את השרתי DNS שלך במחשב — אבל חייב שיהיה לך משתמש אדמין על המחשב.

4) ללחוץ על כפתור Windows חלונות בו זמנית עם כפתור r.

Avi Parshan